Üniversite Öğrencilerine Duyuru

Bazı vakıflarımız tarafından üniversite öğrencilerimize burs verilecek olup başvuru evrakları belediyemiz üzerinden de gönderilebilecek.

Belediyemiz aracılığıyla başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin aşağıdaki evraklarla belediyemiz beyaz masaya başvurması veya evraklarını ulaştırmasını rica ederim.

Dt. Şakir KAYMAK
Kurşunlu Belediye Başkanı

BURS İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuç Belgesi
2Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldığı dersleri, notları, not ortalamasını gösteren transkript
3Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
41 Adet Fotoğraf
5Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizin % Kaç burslu okuduklarına dair okuldan üst yazı veya belge
6Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)
7Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınabilir.)
8Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir.)
9Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devletten alınabilir.)
10Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
11Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
12Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
13Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
14Anne , baba ve kendi adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (sadece e-devlet kabul edilecektir.)
15Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten belge alınmalıdır.)
16Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği,
17Özel bir durumunuz var ise dilekçe,
18Üniversite Okuyan Kardeş Var İse Öğrenci Belgesi
18Mevcutta var ise kendisine ait İş Bankası Hesap Bilgileri (Hesap Cüzdanı Fotokopisi veya iban , hesap bilgilerini içeren metin)