Pınarlarımız Aksın

Proje; Kapsamında Pınarlarımız revize edilerek tekrar halkımızın hizmetine sunuldu.