İğdir

Köyün Adı oğuz boylarından gelmektedir. 1072 yılında Emir karatekin beyin Çankırı ve havalisini ele geçirmesiyle osmanlı hakimiyetine girmiştir.

İğdir köyü bölgedeki en eski yarleşim yerlerinden biri olup, köy mezarlıgında tarihi bilinmeyen mezar taşlarına rastlanmaktadır. Ayrıca köy caminin yapılış tarihi bilinmemektadir.