Ağılözü

Ağılözü köyü Cumhuriyetimizin ilanından önce E80 ipek yolunun IV Murat döneminde yapılan tarihi taş köprü mevkiinden 5 km içeride yaşamlarını idame ettirirken heyelan bölgesi olmasından ötürü 1900’lü yıllardan önce kendi imkanlarıyla E80 karayoluna 2km yakına yerleşmiştir.

Cumhuriyetimizin ilanından sonra tarım ve hayvancılığın tavan yaptığı köyde bir çok meslek sahibi zaanatkarlar zamanla şehirlere göç etmiştir.1990 yılında küçük baş 2006 yılında büyük baş hayvancılığı sona ermekle birlikte arıcılık halen devam etmektedir.